2020. november 03.
5 perc

Alkalmazási útmutató - (csúszásmentes és zsalu) rétegelt lemezek

Egy kis hasznos útmutató (csúszásmentes,zsalu) rétegelt lemezek szabásához,rögzítéséhez,vágott élek kezeléséhez.

A fenolfilmbevonatos rétegelt lemezek kitűnő tulajdonságaik miatt – úgy mint súly/mechanikai tulajdonságok aránya, időjárással szembeni ellenállás, feldolgozhatóság… - előszeretettel alkalmazottak az építőiparban, járműiparban, asztalosiparban illetve egyéb ipari, közületi és privát területeken padlóképzési feladatokra (járműfelépítmény, dobogó, színpad, lépcső…).

Annak érdekében, hogy a termékek hosszú időn át betöltsék rendeltetési szerepüket kérjük vegyék figyelembe az alább olvasható alkalmazási-szerelési lépéseket.

 

Alkalmazott rétegelt lemez

Figyelembe kell venni a várható terhelés mértékét, a hordozó szerkezet kiosztását, méretét, és ezek alapján megválasztani az alkalmazott lemezvastagságot és táblaméretet. Szükség lehet statikai számításokra is, melyhez a szükséges adatok a termék teljesítmény nyilatkozatában megtalálható.

 

Lemezek megmunkálás (méretre vágása-szabása-marása-furása)

A lemezeket olyan méretűre kell vágni, hogy a fogadó szerkezethez megfelelően illeszkedjen, mindenütt megfelelő alátámasztása legyen a lemezeknek, mind a lemezélek mentén mind azok között. A fűrészelés történhet kézi vagy asztalos kőrfűrészekkel vagy egyéb fűrészekkel különös tekintettel arra, hogy a megmunkálás során ne történjen a vágásél mentén, furatoknál anyagkiszakadás, fenolfilmkiszakadás, mivel ezek mind csökkentik a lemezek időjárással szembeni ellenállását.

 

gott élek kezelése

A vágott élek kezelését minden esetben körültekintően kell elvégezni. A vágott, fűrészelt, fúrt, mart éleket mindenütt felületkezelni kell, melyre legalkalmasabbak az akril alapú, lélegzést biztosító festékek ill. bütüvédő szerek. A faanyagok korhadása az esetek nagyrészében a bütük, a lemezvégek felül indul el, ezért különösen fontos az élek kezelése.

Fontos szempontok az élvédelem során:

 

 • a megmunkálási minőség jó legyen, ne történjen anyagkiszakadás, fenolfilmkiszakadás   
 • a megmunkált élek felületkezelve legyenek
 • az élek közé bejutó víz ki tudjon száradni, szellőzni
 • az élek között legyen dilatációs hézag (3-5mm), amely
 • megakadályozza az élek egymásnak feszülését, roncsolódását és a lemezek felpúposodását
 • biztosítja a bejutó csapadék kiszellőzését
 • optimális megoldás a lemezek tömítése: Javasolt a lemezélek találkozásait tömíteni, ezáltal elkerülhető a csapadék bejutása a lemezélekre illetve a szerkezet alá. Ehhez a lemezéleket kb. 2mm x 45 fokban le kell törni, hogy így megfelelő horonyt képezzünk és oda felhordhassuk az időjárásálló tömítőanyagot. Így teljesen zárt, sík felületet kapunk.
 • amennyiben a szerkezetet nem tömítjük úgy mindenképpen gondoskodni kell a lemezélek közé bekerült csapadék kiszáradásáról.

Hordozó szerkezet

Készülhet fából, fémből. Minden esetben biztosítania kell az

 • átszellőzést a lemezfelületek alatt
 • vízelvezetést a lemezek felső felületéről ill. a lemezélekről, azok közül, és így a pangó víz kialakulásának megakadályozása

Ehhez a felületeknek kismértékű lejtéssel kell rendelkezniük.

 

Szükséges lehet mechanikai számítások elvégzése a terhelés ismeretében, hogy annak megfelelően válasszák meg az alátámasztási távolságokat ill. lemezvastagságokat.

 

Rögzítés

A lemezek rögzítéséhez megfelelő mechanikai tulajdonságokkal, anyagerősséggel rendelkező csavarokat használjunk. A lemezeket felülről, átmenő csavarokkal rögzítsük az alátétszerkezetre. A csavarok helyét elő kell fúrni, a csavarok fejét süllyesztett fejű csavarok esetén szinten ki kell alakítani, annak érdekében, hogy elkerüljük a fenolfilmek sérülését. A csavarokat úgy kell megválasszuk, hogy az az esetlegesen fellépő faanyag- vetemedésnek is ellen tudjon állni.

A faanyag-alakváltozásából és dilatációjából eredő probléma kiküszöbölésére szükséges az egymás mellé fektetett lemezek élei között 3-5mm távolságot elhagyni.

A lemezek rögzítésénél figyelni kell, hogy a csavarokat ne feszítsük túl, mert az összeroppanthatja a rétegeket ill. ragasztásokat helyet adva így a csapadék bejutásának és a jövőbeli korhadásnak.

 

Utólagos ápolás, ellenőrzés

A szerkezeteket évenként ellenőrizni szükséges, hogy az esetlegesen fellépő öregedési ill. a használat során jelentkező hibákat kezelni lehessen.

Ilyen lehetnek:

 • a csapadék nem távozik el a felületről
 • a csapadék befolyik az élek közé
 • az élvédő anyag levált, azt javítani kell

 

A fenti alkalmazási útmutató követése esetén is számolnunk kell azzal, hogy a fa, mint természetes és inhomogén anyag a feldolgozást követően is megtartja jellemző tulajdonságait és élő anyagként viselkedik, mely reagál a hőmérséklet, páratartalom… összefoglalva a környezeti hatásokra. Emellett a rétegelt lemez gyártásából eredően szintén vannak olyan tulajdonságai a rétegelt lemezeknek, amelyekkel számolnunk kell az alkalmazás során. Az ebből eredő valamint a fenti szerelési szempontok be nem tartása miatt esetlegesen fellépő jelenségek nem képezik reklamáció tárgyát. Néhány ilyen jelenség lehet:

 

 • helytelen  feldolgozása-megmunkálása  a  terméknek  (helytelen,  szakszerűtlen  megmunkálás- felületkezelés-szerelés-rögzítés…)
 • normál öregedési folyamat, hiányos utólagos ápolás
 • nem rendeltetésszerű használat
 • a fentebb megadott alkalmazási szabályok figyelmen kívül hagyása
 • mechanikai behatások: túlzott terhelés által okozott tőrés, felületi sérülés…
 • direkt vagy indirekt kémiai befolyások, esetleges atomsugárzás hatásai
 • természeti katasztrófák, mint földrengés, orkán, tűz, robbanások
 • a lemezek esztétikai változása (szín, felületváltozás, időjárás hatására fellépő repedések, a faanyag tulajdonságaira visszavezethető alakváltozás, repedés)
 • az időjárás hatására fellépő mindennemű jelenség (elszíneződés, dagadás, zsugorodás, vetemedés…)
 • minden olyan jelenség, amely visszavezethető a fa természetes tulajdonságaira
 • minden olyan jelenség, amely visszavezethető a rétegelt lemez gyártási technológiájára
  (átlapolásból eredő helyi dagadás, fenolfilm esztétikai változás /ripplings jelenség/…)

 

Képek:

 • 1.Kép: helytelen csavarozás:
 • kiszakadt felület
 • túl mélyre behajtott csavar
 • korrodálódott csavarfej

 • 2.Kép: pangó víz, melynek oka a felület lejtésének hiánya

 

 • 3.Kép: nincs dilatációs hézag, sérült lemezél, sérült felület

Belépve, mint